Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51 | Kielce ul. Ogrodowa 11
SZPITAL - Izba przyjęć: tel. 41 349 36 08 | PRZYCHODNIA - Rejestracja: tel. 041 349 35 29
http://www.zozmswkielce.pl/, zoz@zozmswkielce.pl
Poradnia Ortopedyczna

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Kielce, ul. Wojska Polskiego 51  
tel_1.png Rejestracja 41 349 35 29

 

ANDRZEJ TROFIMIUK LEKARZ- ORTOPEDA I TRAUMAT. NARZĄDU RUCHU


MARCIN ANUSZKIEWICZ LEKARZ- ORTOPEDA I TRAUMAT. NARZĄDU RUCHU


JAKUB KLESZOWSKI LEKARZ- ORTOPEDA I TRAUMAT. NARZĄDU RUCHU

KRYSTIAN BANASZCZYK LEKARZ- ORTOPEDA I TRAUMAT. NARZĄDU RUCHU