Praca u nas

Osoby zainteresowane pracą w ZOZ MSWiA w Kielcach prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną swoich aplikacji.

Aplikacje winny zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji przez ZOZ MSWiA w Kielcach.


47.png  kadry@zozmswkielce.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza.
Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe (licencjat lub mgr pielęgniarstwa).
Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, kserokopie: dyplomu, aktualnego prawa wykonywania zawodu oraz dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Miejsce składania dokumentów:
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 51
25-375 Kielce

Kandydaci posiadający stosowne kwalifikacje proszeni są o składanie dokumentów osobiście
w Sekretariacie lub przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: kadry@zozmswiakielce.pl. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Umowa zostanie zawarta w formie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.


SP ZOZ MSWiA w Kielcach pilnie zatrudni lekarza (lekarz internista, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny ogólnej, pediatra)  do pracy w POZ mogący zbierać deklaracje.
Forma umowy i wymiar pracy do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: e-mail kadry@zozmswkielce.pl 
lub pod numerem telefonu 41 349 35 12.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA W KIELCACH

 

poszukuje pilnie do pracy  Aplikanta  radcowskiego/adwokackiego

 Wymagane kwalifikacje :
- rozpoczęta aplikacja radcowskiej (lub adwokacka)

 


Główne zadania:

 

- sporządzaniem projektów pism i umów,

 

- wsparcie merytoryczne dla innych komórek organizacyjnych,

 

- udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji prawnych,

 

- monitorowanie zmian w regulacjach prawnych,

 

- prowadzenie spraw z zakresu praw pacjenta.

 Szczegółowe informacje dotyczących stanowiska pracy udziela

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Janina Mikołajczyk

tel. 41 349-35-27

 

e-mail: j.mikolajczyk@zozmswiakielce.pl

 


Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o złożenie CV w Dziale Kadr, pokój nr 221 lub o przesłanie na adres e-mail: kadry@zozmswiakielce.pl do dnia 31.10.2017r.

 

 

 


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA W KIELCACH

poszukuje pilnie do pracy

Osób do prac remontowo-porządkowych


Szczegółowe informacje dotyczących oferty

Dział Administracyjno-Gospodarczy

tel. 41 349-35-13

e-mail: t.cedro@zozmswiakielce.pl


Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o złożenie podania w Dziale Kadr, pokój
nr 221 lub o przesłanie na adres e-mail: kadry@ zozmswiakielce.pl 

 


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 
wydrukuj stronę
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat tel.
41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia