Konkurs - świadczenia zdrowotne
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Poniżej znajdą Państwo informacje dot. aktualnych konkursów  !


Konkurs ofert w zakresie wykonywania procedur medycznychz zakresu Gastroenterologii (26-02-2018)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (18-12-2017)
Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu(18-12-2017)
Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych Ortopedia i Traumatologia Narzadu Ruchu(18-12-2017)
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych
Konkurs ofert w zakresie chirurgi szczękowo twarzowej
Konkurs ofert w zakresie chirurgi szczękowo twarzowej
Konkurs ofert w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania czasie snu
Konkurs ofert w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej
Konkurs ofert w zakresie ortopedii i traumatologii
Konkurs ofert w zakresie Diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu
Konkurs ofert w zakresie ortopedii i traumatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach w zakresie Gastroenterologii
Konkurs ofert w zakresie:Gastroenterologii
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Konkurs ofert w ramach oddziału wewnętrznego w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu.
Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach neurologii
II Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu
Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu
Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
Konkurs ofert w zakresie: Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Konkursu ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie: Gastroenterologii
Konkurs ofert w zakresie: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Konkurs ofert w zakresie: kardiologii, pulmonologii i ortopedii
Konkurs ofert w zakresie: Pełnienia dyżurów medycznych
Konkurs ofert w zakresie:Kardiologii
Konkurs ofert w zakresie:Kardiologii
Konkurs ofert w zakresie: Neurochirurgii
Konkurs ofert w zakresie: opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w poradni zdrowia psychicznego
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSW w Kielcach w zakresie kardiologii i pulmonologii
Konkurs ofert w zakresie: chirurgii szczękowo-twarzowej
Konkurs ofert w ramach oddziału wewnętrznego w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu.
Konkurs ofert w zakresie:Neurologii, Diabetologii, Pulmonologii oraz Gastroenterologii
Konkurs ofert w zakresie: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Konkurs ofert w zakresie AOS: Poradnia endokrynologii i urologii
Konkurs ofert w zakresie: Stomatologiczna pomoc doraźna
wydrukuj stronę
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat tel.
41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia