Zamówienia publiczne
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
25- 375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51
nr konta bankowego 
23 1130 1192 0027 6108 9320 0001
NIP: 657-18-13-314 Regon:290391139

  W sprawach przetargowych prosimy kontaktować się 
z    Panią Marzeną Wacławik

telefonicznie (41) 349 35 21
lub listownie na adres: 47.png m.waclawik@zozmswiakielce.pl 


Plan postępowań przetargowych w 2017 r.


Archiwum

| 200949.png | 201049.png | 201149.png| 2012| 201349.png | 201449.png |201549.png|201649.png|201749.png|


Prosimy wybrać rok


PRZETARGI W 2018 ROKU
PRZETARGI W 2017 ROKU
PRZETARGI W 2016 ROKU
PRZETARGI W 2015 ROKU
PRZETARGI W 2014 ROKU
PRZETARGI W 2013 ROKU
PRZETARGI W 2012 ROKU
PRZETARGI W 2011 ROKU
PRZETARGI W 2010 ROKU
PRZETARGI W 2009 ROKU
Plan postępowań 2017 r.
Plan postepowań 2017 (aktualizacja z dnia 28-04-2017)wydrukuj stronę
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat tel.
41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia