Logowanie
Użytkownik:

Hasło:Jeżeli masz problem z zalogowaniem się, lub nie posiadasz loginu i hasła, skontaktuj się z administratorem:
- telefonicznie: 041 / 349 35 37, 0602 612 557
- e-mailem: admin@mswia.kielce.ids.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat tel.
41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia