Szpital

SZPITAL MSWiA w Kielcach
d_21.png25-024 Kielce ul. Ogrodowa 11

telefon3.jpg IZBA PZRYJĘĆ TEL.   41 349 36 08 


ODDZIAŁY SZPITALNE:

 ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNYSzanowni Państwo !

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu wymaga zastosowania się do ustalonych reguł organizacyjno – porządkowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Udostępniając katalog praw przysługujących pacjentom jesteśmy zobligowani do nałożenia obowiązków, które powinien przestrzegać każdy pacjent oraz osoba odwiedzająca.       
W związku z tym uprzejmie prosimy o respektowanie Regulaminu. Umożliwi to prawidłowe funkcjonowanie Oddziału.

Regulamin dla odwiedzających
1.    Odwiedziny pacjentów w Oddziałach odbywają się w dowolnym dniu w godzinach od 10. 00 – 20. 00 po zgłoszeniu faktu odwiedzin lekarzowi lub pielęgniarce
2.    Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami mogą mieć miejsce za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego
3.    Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby
4.    W odwiedzinach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie i dzieci powyżej 7 roku życia
5.    W uzasadnionych przypadkach kierownik oddziału może nie wyrazić zgody na sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad chorym przez rodzinę poza wyznaczonymi godzinami ze względów epidemiologicznych, lokalowych oraz ze względu na potrzeby innych pacjentów
6.    Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu medycznego
7.    Osoba odwiedzająca pacjenta lub sprawująca nad nim dodatkową opiekę powinna poświęcić choremu swój czas i dbać o jego bezpieczeństwo
8.    Osoby odwiedzające pacjentów zakładu powinny być zdrowe – bez objawów infekcyjnych np. gorączka, katar, kaszel, biegunka itp.
9.    Osoby wskazane przez pacjenta mogą zwracać się o udzielenie informacji dotyczących ich stanu zdrowia wyłącznie do lekarza prowadzącego, Ordynatora/Koordynatora  lub lekarza dyżurnego danego oddziału
10.    W żadnych okolicznościach i nikomu nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon
11.    W oddziałach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwiedzin za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego, obowiązuje fartuch ochronny, obuwie ochronne
12.    Osoby odwiedzające obowiązuje :
- zakaz wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych
- zakaz palenia wyrobów tytoniowych
- zakaz handlu obnośnego
- zakaz wprowadzania zwierząt do budynku
- zakaz siadania na łóżku chorego lub innych pacjentów
- zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywają
- kulturalne, godne i życzliwe odnoszenie się do wszystkich pacjentów i pracowników Szpitala
- podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające muszą opuścić salę
- zakaz przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza
- zakaz manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji
        13. Personel medyczny ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a także poprosić o opuszczenie oddziału po porozumieniu się z lekarzem dyżurnym.
        14. Wszelkie życzenia i uwagi osób odwiedzających mogą zgłaszać personelowi Szpitala


 Kielce,dn.20.08.2012r


Wyd.I                                                                                                                                     Dyrektor


 Uprzejmie informujemy, że:

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić - oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń - ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach leczenia szpitalnego.

 

Bezpieczeństwo.  Nad bezpieczeństwem Pacjentów czuwają pracownicy ochrony, którzy przez 24 godziny pilnują Szpitala i służą pomocą Odwiedzającym.

Godziny odwiedzin. Pacjentów można odwiedzać codziennie.w godzinach ustalonych przez Ordynatorów poszczególnych oddziałów.

Kaplica.  Msza Święta jest odprawiana raz w tygodniu, w sobotę o 1800.

Opieka Psychologa. Pacjenci hospitalizowani w Oddziałach Szpitala mogą skorzystać z porady psychologa.

Parking. Szpital dysponuje niewielkim parkingiem i ograniczoną liczbą miejsc postojowych.


Telefony.  Na Oddziałach można korzystać z prywatnych telefonów komórkowych. Zabronione jest ich używanie w Izbie Przyjęć.


Wyżywienie. Posiłki są dostarczane do Szpitala przez firmę zewnętrzną. Diety dostosowane są do indywidualnych potrzeb Pacjentów.Oddział Chirurgiczny
Pododdział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Pododdział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Wewnętrzny
Pododdział Gastroenterologii
Pracownia snu
wydrukuj stronę
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat tel.
41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia