Przychodnia
 

50.png Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić -  ważne skierowanie.
Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych
w ramach
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie!


Poradnia POZ
Rehabilitacja
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Pracownia Psychologiczna
Poradnia Alergologiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Chorób Płuc
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Laryngologiczna
Poradnia Urologiczna
Ambulatoria Terenowe
wydrukuj stronę
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat tel.
41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia